ВЫШКА № 44 (20207) от 3 ноября 2017 года

В этом номере читайте:В ТЕГЕРАНЕ ПРОШЛА ТРЕХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

Президент Азербайджана Ильхaм Aлиeв в среду прибыл с рабочим визитом в Иран. В этот же день Тегеране состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхaма Aлиeва и Президента Ирана Хасана Рухани. На встрече была отмечена роль исторических, культурных и религиозных корней, существующих между азербайджанским и иранским народами, в укреплении связей.
Проведение десяти встреч между главами государств за последние пять лет было оценено как показатель уровня успешного сотрудничества, было отмечено успешное развитие политических связей. На встрече был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Ильхaм Aлиeв проинформировал о захватнической политике Армении и состоянии переговорного процесса по урегулированию конфликта. Были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах и перспективы в этом направлении, затронуты региональные вопросы, проведен обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что азербайджано-российско-иранское трехстороннее сотрудничество обладает большим потенциалом, и этот формат может дать хорошие результаты для сотрудничества в очень важных сферах.Президент ИЛЬХAМ AЛИEВ:
«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БАКУ-ТБИЛИСИ-КАРС СТАНОВИТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ ЕВРАЗИИ»

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии. Об этом Президент Азербайджана Ильхaм Aлиeв сказал, выступая в понедельник на официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс.В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ДОСТИГНЕТ 2 МЛРД. ТОНН

В Баку начала работу ежегодная Каспийская техническая конференция и выставка Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). На церемонии открытия мероприятия известные деятели отрасли поделились своим видением перспектив развития рынка нефти и газа.Президент НАНА: «ОТКРЫТИЕ БТК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА»

Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в очередной раз продемонстрировало, насколько укрепилась геополитическая позиция Азербайджана на международной арене. Об этом сказал президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Ализаде в своем выступлении на заседании Президиума, состоявшемся 1 ноября.AZƏRBAYCAN GEOLOQLARI UKRAYNALI HƏMKARLARI İLƏ BİRGƏ TƏDQİQATLAR APARIR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutunun (GGİ) alimləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondundan qrant dəstəyi almış «Alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın yanar şistlərinin kompleks tədqiqi, onların istifadə üsullarının texniki-iqtisadi və geoekoloji əsaslandırılması» adlı layihə həyata keçirirlər.
İcrası bu il iyunun 1-dən başlamış ikiillik layihənin struktur planında Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi sayılan, energetika, neft-kimya, tibb, kənd təsərrüfatı, tikinti və s. sahələrində geniş istifadə potensialı olan yanacaq-enerji və xammal resursu kimi yanar şist sənayesinin respublikada inkişafı üçün kompleks geoloji-geofiziki, geokimyəvi tədqiqatlarla öyrənilməsi, keyfiyyətinə və ehtiyatına görə böyük perspektiv vəd edən sahələrin ayrılmasının həyata keçirilməsi və həmçinin onların istifadəsində texniki-iqtisadi və geoekoloji amillərin elmi əsaslandırması kimi vacib məsələlərin həll edilməsi nəzərdə tutulur.
GGİ-nin Palçıq vulkanizmi şöbəsinin rəhbəri, professor Adil Əliyevin rəhbərlik etdiyi layihədə, həmçinin ilk mərhələdə yerinə yetirilən tədqiqatlar, eləcə də planlaşdırılan işlər haqqında ümumi müzakirələrin aparılması, bu sahədə Ukraynanın təcrübəsinin qrant layihəsinin sonrakı mərhələlərində nəzərə alınması ilə əlaqədar Ukraynanın Yer təkinin Geologiyasının Dövlət Xidmətinin Ukrayna Dövlət Geoloji-kəşfiyyat İnstitutuna ezamiyyət də nəzərdə tutulub.
Bu günlərdə A.Əliyev və layihənin icraçısı, Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Abbasov EİF-in maliyə dəstəyi ilə Kiev şəhərində ezamiyyədə olublar. Ezamiyyə müddətində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş elmi-tədqiqat müəssisəsilə yanaşı, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya Elmləri, həmçinin N.P.Semenenko adına Geokimya, Mineralogiya və Filizəmələgəlmə institutlarında da layihənin mövzusu ilə əlaqədar görüşlər keçirilib, fikir mübadilələri aparılıb.
Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın yanar şistlərinin öyrənilməsi məsələsini də özündə ehtiva edən Memorandumun imzalanması Ukrayna Dövlət Geoloji-kəşfiyyat İnstitutunun direktoru, prof. S.V. Qaşovski tərəfindən təklif olunub.
Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya Elmləri İnstitutunun bölmə rəhbəri, akademik Y.E.Şnyukov, N.P.Semenenko adına Geokimya, Mineralogiya və Filizəmələgəlmə İnstitutunun direktoru, UMEA-nın müxbir üzvü A.N. Ponomarenko ilə baş tutan müzakirələrdə, Azərbaycanın yanar şistlərinin bəzi mineraloji və geokimyəvi analitik tədqiqatlarının ukraynalı alimlərinin çalışdıqları təşkilatlarda aparılması məsələsi də öz həllini tapıb. Bu sahədə müştərək elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün Ukrayna alimləri tərəfindən bir neçə təkliflər irəli sürülüb.
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi.СПАСИТЕЛЬНЫЙ СВЕТ МАЯКОВ

В XVII-XVIII веках, когда корабли плавали вблизи берегов, на всем западном побережье Каспийского моря между островом Чечень и портом Баку единственным безопасным местом для укрытия судов был Абшеронский пролив. Пролив этот находился между восточной оконечностью Абшеронского полуострова и бывшим островом Святой (остров Артема, ныне Пираллахи). Сейчас этого пролива нет, потому что в связи с общим обмелением Каспийского моря и пролив значительно обмелел, а к тому же впоследствии он был перегорожен дамбой, которая соединила нефтяные промыслы острова Артема с Абшеронским полуостровом. Вход в этот пролив в дневное время не представлял особых затруднений, но в ночное время или в условиях плохой видимости необходимо было иметь в этом районе световой ориентир. Таким ориентиром впоследствии стал Абшеронский маяк.В.Н.ЩЕЛКАЧЁВ:
«КАЖДЫЙ РАЗ Я ПРИЕЗЖАЛ В ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН»

На днях моя дочь Назакет познакомила меня со статьей Медины Гасановой «А вы читали сегодняшнюю «Вышку»? В ней о вас очерк написан» (№41от 13 октября 2017 года), где отмечается один эпизод из кинофильма «Бахтияр», снятого примерно 60 лет тому назад киностудией «Азербайджанфильм» и посвящённого нефтяникам моря. И сразу же столько воспоминаний нахлынуло на меня. Вспомнилось, как в 1963 году я написал кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора В.Н.Щелкачева, и доложил об этом на совещании в НГДУ «Нефтяные Камни». Один параграф моей работы был посвящён оптимальной разработке свиты перерыва месторождения «Нефтяные Камни», где был определён срок разработки залежи, суммарный объем добываемой нефти и воды, величина конечной нефтеотдачи пласта. Тогда управляющий НГДУ, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, профессор, ныне покойный Бахман Абишевич Гаджиев, выразив свое несогласие с моими доводами, сказал: «Газанфар муаллим, срок службы эстакад рассчитан на 25 лет. А вы говорите, что разработка залежи будет продолжаться 75-80 лет». Я ему ответил: «Бахман муаллим, нам эти результаты дали исследования, проведенные на ЭВМ. Я уверен, что так оно и будет». «Иншаллах, поживем, увидим. Значит, придется принимать меры по удлинению срока службы железобетонных свай», – сказал он. На этом обсуждение закончилось, работа была одобрена и рекомендована к публичной защите. Теперь оставалось поехать к своему руководителю и обсудить работу на заседании кафедры, возглавляемой В.Н.Щелкачевым. -->>В БАКУ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ КОМСОМОЛА

29 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялась встреча ветеранов Азербайджанской Республиканской комсомольской организации. В этот день отмечали 99-летие Комсомола. Днем ранее в Москве в Колонном зале Дома союзов состоялся большой праздничный концерт, посвященный этой дате.Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>