ВЫШКА № 44 (20259) от 16 ноября 2018 года

В этом номере читайте:СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА


В понедельник в Баку состоялось открытие административного здания Центра развития электронного правительства в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана. В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхaм Aлиeв и Первая леди Мехрибан Aлиeва. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие административного здания.HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNDA YENİ QURĞULAR QURAŞDIRILACAQ

Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun (NEZ) Modernizasiyası və Yenidənqurması Layihəsi çərçivəsində «Larsen&Toubro» şirkətinin Hindistanda yerləşən zavodunda istehsal olunmuş Dizelin Hidrotəmizlənməsi Qurğusunun Reaktoru Heydər Əliyev adına NEZ-ə gətirilib və yaxın vaxtlarda quraşdırılma prosesinə başlanılacaqdır. Reaktorun uzunluğu 32,7 metr, eni 8,4 metr, hündürlüyü isə 6,6 metrdir. Dizelin Hidrotəmizlənməsi Qurğusunun Reaktoru «Larsen&Toubro» şirkətinin Hindistanın Hazira vilayətində yerləşən zavodundan uzun qoşqulu tırlarda Adani limanına və buradan dəniz yolu ilə Rumıniyanın Konstansa limanına gətirilmişdir. Konstansa limanında karqo çay gəmisinə yüklənərək, Volqa-Don kanalı asitəsiləBakıya,»Neftqaztikinti» trestinin «Zığ» istehsalat sahəsinə çatdırlmışdır. Bundan sonra Reaktor çoxqoşqulu tırlar vasitəsi iləHeydər Əliyev adına NEZ-in iş sahəsinə gətirilmişdir. Zavodun Modernizasiyası və Yenidənqurması Layihəsi çərçivəsində ilkin olaraq Dizelin hidrotəmizlənməsi qurğusu üçün nəzərədə tutulmuş avadanlıqlardan hidrogenizatın buxarlandırıcısı (32-K-001) kolonu NEZ-ə çatdırılmışdır. «Tekfen» şirkətinə məxsus uzunluğu 34 metr, diametri 4 metr və 2,6 metr, çəkisi 150 tona yaxın olan bu avadanlıq Türkiyənin Dərincə vilayətindən Qaradəniz-Volqa-Don kanalı-Xəzər dənizi marşurutu ilə 35 gün müddətinə Heydər Əliyev adına NEZ-ə çatdırılmışdır. Həmçinin kükürdün alınması qurğusu üçün nəzərdə tutulmuş «AMD international SRL» şirkətinin istehsalı olan 130 ton çəkiyə malik 2 ədəd termoreaktor və «Daekyung Machinery& Engineering Co. td» tərəfindən istehsal olunmuş 6 ədəddizelin hidrotəmizlənməsi qurğusunun reaktorunun xammalının qızdırılması üçün istidəyişdiricilər də artıq zavoda çatdırılmış, quraşdırılma prosesinə start verilmişdir. Xatırladaq ki, layihənin planlaşdırılan tarixlərdə tamamlanmasını təmin etmək üçün reaktorun istehsalına 2017-ci ilin iyul ayında müqavilənin imzalanmasından dərhal sonra başlanmış və tamamlanması, ümumilikdə, 14 ay çəkmişdir.Ümumilikdə Heydər Əliyev adına NEZ-də yenidənqurma işlərinin 3 mərhələsi çərçivəsində 14 yeni qurğunun inşası nəzərdə tutulur.I mərhələ cari ildə yeni Bitum qurğusu və müvafiq ümumi zavod təsərrüfatı qurğularının, eləcə də yeni maye-qaz doldurma məntəqəsinin tikilib istismara verilməsi ilə yekunlaşacaq. II mərhələdə 2020-ci ilin sonunadək «Avro-5» keyfiyyətli dizel yanacağının alınması,son mərhələdə isə 2021-ci ilin əvvəlinədək «Avro-5» keyfiyyətli benzin məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Aparılacaq işlər nəticəsində zavodun illik emal gücü indiki 6 mln. tondan 7,5-8 milyon tona qədər artırılacaq, həmçinin bazarın tələbatına uyğun olaraq zavodda A-92/95/98 markalı benzinlərin istehsalı mümkün olacaqdır. Moderinizasiya və yenidənqurma işləri paytaxtın ekoloji mühitinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi töhfə verəcəkdir.İŞÇİLƏRİN SOSİAL-MƏİŞƏT MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİ «BOS ŞELF»
MMC- NİN RƏHBƏRLİYİNİN HƏR ZAMAN DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR

Ulu öndər Heydər Əliyevin qalibiyyətli neft strategiyasının reallaşması ilk növbədə neft sənayesinin müasirləşməsinə, eyni zamanda SOCAR-ın öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Hazırda bu siyasəti Prezident İlham Əliyev layiqincə davam etdirir. Ölkə Başçısının diqqət və qayğısı sayəsində neft sənayesinin maddi-texniki bazası gücləndirilib, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqinə diqqət xeyli artırılıb.«AZƏRSU» AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ SƏRGİDƏ XÜSUSİ PAVİLYONLA TƏMSİL OLUNUR

Noyabrın 14-də Bakı Ekspo Mərkəzində IX Azərbaycan beynəlxalq ətraf mühit sərgisi («Caspian Ecology») öz işinə başlamışdır. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin qorunmasına öz töhfələrini verən «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sərgidə xüsusi pavilyonla təmsil olunur.«НЕ МЕНЯЙ ПРИРОДУ, МЕНЯЙСЯ САМ!»

Под таким девизом 14 ноября в выставочном комплексе Баку Экспо-центр открылась IX Азербайджанская международная выставка в области охраны окружающей среды «Caspian Ecology 2018».В БВШН ОБСУДИЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло обсуждение проекта по поддержке исследований, развития и инноваций в высшем образовании, который будет осуществляться при финансировании со стороны Европейского Союза и участии Института образования Азербайджанской Республики. В мероприятии приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, менеджеры проекта – руководитель рабочей группы Кшиштоф Гулда и эксперт по вопросам образования и управления проектами д-р Яцек Гаевски, а также заведующий отделом развития высшего образования Института образования Анар Нагиев, проректор БВШН по общим вопросам Рашад Гасанов, заведующие кафедрами и руководящие сотрудники вуза.ТОФИКУ КУЛИЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ровно год назад музыкальная общественность республики торжественно отметила 100-летний юбилей выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии, кавалера ордена «Истиглал» Тофика Кулиева. В различных очагах культуры прошли концерты из его произведений, конференции, презентации. Центральным событием этих юбилейных торжеств стал грандиозный концерт в Центре Гeйдapа Aлиeва, включивший в себя презентацию подготовленного Фондом Гeйдapа Aлиeва мультимедийного издания его сочинений.


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>