ВЫШКА № 3(20270) от 25 января 2019 года

В этом номере читайте:Президент ИЛЬХAМ AЛИEВ:
«АЗЕРБАЙДЖАН СТРОИТ СВОЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ОБНОВЛЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ»


В понедельник начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхaма Aлиeва в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. В этот день Глава государства встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде. На встрече впервые была заложена основа сотрудничества между Правительством Азербайджана и Центром четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. С этой целью между Президентом Азербайджана Ильхaмом Aлиeвым и президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде состоялся торжественный обмен соглашениями о сотрудничестве.DƏNİZDƏKİ TUFANDAN SONRA SOCAR-IN İSTEHSALAT ZƏNCİRİ BƏRPA OLUNUB

17-18 yanvar tarixlərində hava şəraitinin kəskinləşməsindən sonra dəniz yataqlarında normal iş rejimi artıq bərpa olunmuşdur. Kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar proqnozlara uyğun daha əvvəl təxliyyə edilən 2500-dən çox SOCAR əməkdaşı hazırda dənizdəki iş yerlərinə qaytarılmışdır. Hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra dəniz yataqlarında qasırğanın yaratdığı fəsadların araşdırılması və qiymətləndirilməsi davam etdirilir. Bu ana gədər toplanmış məlumatlara əsaslanaraq məlum olmuşdur ki, önləyici tədbirlər insan tələfatının qarşısını almış və iqtisadi itkiləri minimuma endirmişdir. Fəsadların qısa perspektivdə ümumi məhsul itkisinə və illik hasilat göstəricilərinə təsiri qiymətləndirilir və uzunmüddətli perspektivdə SOCAR-ın dənizdə aparılan neft-qaz əməliyyatlarında etibarlılığın və effektivliyinin artırılması məqsədi ilə öyrənilmiş dərslərdən nəticə çıxarılmaqdadır. Əraziyə baxış keçirilərkən müəyyən edilmişdir ki, «Neft Daşları» NQCİ-nin istehsalat ərazisində, «Palçıq-pilpiləsi» yatağında 1967-ci ildə istismara verilmiş 1047 saylı meydança çökmüş, Neft Daşlarının II, III və IV mədən ərazilərində meydançalararası yolun köhnə, istifadə olunmayan hissəsi dağılmışdır. Nərimanov NQÇİ-də bəzi iş və məişət otaqlarının dam örtükləri külək nəticəsində dağılmış, 588 saylı meydançadan 730 saylı meydançaya gələn neft-qaz xətti yüngül zədələnmişdir. Digər yataqlarda belə hallar aşkar olunmayıb. Hazırda tufan nəticəsində yaranan fəsadların aradan qaldırılması tədbirlərinə başlanmışdır. Qeyd edək ki, yanvarın 17-dən 18-nə keçən gecə şiddətli qasırğa nəticəsində dənizdə küləyin sürəti saatda 140-150 km həddinə çatmış, dalğaların hündürlüyü bəzi yerlərdə 10 metrdən çox olmuşdur. Qasırğalı hava şəraiti ilə bağlı risklərin öncədən dəqiq qiymətləndirilməsi və genişmiqyaslı qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi nəticəsində insan tələfatının qarşısı alınmış, böyük iqtisadi itkilərə yol verilməmiş, gündəlik qaz təchizatında və neft emalı zavodlarının xammalla təminatında heç bir problem yaranmamışdır. SOCAR bundan sonra da hava şəraiti ilə bağlı verilən hava proqnozuna uyğun riskləri dəyərləndirəcək və vacib önləyici tədbirləri görəcəkdir.БАКИНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА НЕФТИ И КОМПАНИЯ HUAWEI НАЧИНАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с руководителями азербайджанского представительства Huawei, одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan LLC Чанлин Лу, менеджеры программ компании Эльдар Джебраилов и ЗивенТао, а также студенты и ответственные сотрудники вуза.
Поприветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов выразил удовлетворение тем, что Huawei войдет в число транснациональных компаний, с которым БВШН наладила сотрудничество. Он отметил, что партнерство между вузом, в том числе преподавателями и студентами кафедры инженерии автоматизации процессов и Huawei, которая стремится способствовать воспитанию нового поколения квалифицированных специалистов в области информационных технологий, отвечает социальной политике компании и ее корпоративным ценностям. Как заявил, в частности, глава представительства Huawei в Азербайджане Чанлин Лу, компания заинтересована в развитии сотрудничества с БВШН, где готовят специалистов международной квалификации, и готова оказать вузу разностороннюю поддержку. Менеджер программ компании ЗивенТао выступил с презентацией об истории создания, основных направлениях деятельности, продукции и услугах Huawei, после чего ответил на многочисленные вопросы. Затем состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между БВШН и Huawei Technologies Azerbaijan LLC. Он направлен на оказание компанией материально-технической, научно-методической и организационной поддержки вузу с целью подготовки высококвалифицированных инженеров. Соглашение предусматривает, в частности, проведение лекций для студентов Высшей школы экспертами Huawei, оснащение вузовской библиотеки учебниками и методическими аудио- и видеоматериалами, создание специализированной учебной лаборатории в кампусе БВШН и покупку компьютерного оборудования для учебного процесса. Кроме того, Huawei Technologies Azerbaijan LLC. будет проводить тренинги для студентов БВШН, а также предоставит им возможность участия в программах производственной практики и профессионального развития компании. Huawei TechnologiesCo. Ltd. является китайской транснациональной компанией, которая специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, электроники, искусственного интеллекта, технологических продуктов и услуг.Huawei имеет 20 научно-исследовательских центров в разных странах, включая Китай, США, Германию, Турцию, Индию, Швецию и Россию.В настоящее время в компании, которая ведет свою деятельность в 170 странах мира, работает более 180 тысяч сотрудников, а количество абонентов превышает один миллиард человек.
Отдел по связям с общественностью БВШН.НЕ СЛЕДУЕТ ВЫПУСКАТЬ ДЖИННА ИЗ БУТЫЛКИ

Проблеме коллайдеров наша газета в последнее время уделяла особое внимание, опубликовав за прошедшие 5 лет ряд статей на эту тему доктора физико-математических наук, профессора, директора Научного центра сейсмологии при Президиуме НАНА Икрама Керимова, раскрывавших различные стороны их многочисленных разрушительных воздействий на природные процессы, сейсмичность и социум.
Среди них «Сейсмология, экология и связанные с ними игры «ранее, пятьдесят лет назад, планету сотрясали ядерные взрывы, сегодня – коллайдеры» (№33. 22 августа 2014 года); «Сейсмология, экология и социум (Чем платит планета за наши необдуманные действия, мы знаем, а чем расплачиваемся мы?)» (№40. 10 октября 2014 года); «Коллайдеры: авиакатастрофы в Европе, дельфины – в Японии, вулканы – в Чили, землетрясения – в Непале, сверханомальные убийственные метеопроявления (какие цели у господ физиков?)» (№22. 12 августа 2015 года); «Активизация природных процессов … Насколько они природные?» (№5. 2 февраля 2018 года; «Коллайдеры и экология планеты» (№6. 9 февраля 2018 года).
Тем самым газета внесла свою лепту в доведение до сведения общественности негативных сторон работы этого огромного сооружения, призванного, на первый взгляд, разобраться в физике микрочастиц. Но реальные задачи оказались совсем иными и обернулись немалыми непредсказуемыми и неожиданными неприятностями, которые, однако, требуют незамедлительного вмешательства, чтобы взять эти процессы под контроль, пока они не переросли в более крупномасштабные проблемы. Не все было гладко на этом пути, уже после первых выступлений ученого на научных форумах, последовало блокирование публикаций его статей, затрагивающих эту проблематику. Остановка работы европейского Большого Адронного Коллайдера (БАК) является одним из важнейших и знаменательных событий 2018 года, и об этом наш сегодняшний разговор с Икрамом Керимовым. -->>ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М.Ш.ВАЗЕХА ЯСАМАЛЬСКОГО РАЙОНА – УЧАСТНИЦА ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КНИЖНАЯ ДЮЖИНА ДРУЗЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Центральная библиотека им. М.Ш.Вазеха Ясамальского района г.Баку принимает участие в виртуальном проекте Национальной библиотеки Удмурсткой Республики «Книжная дюжина друзей Национальной библиотеки УР». Проект представляет из себя рубрику, в которой публикуется подборка из 12 любимых книг коллег из других библиотек России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья (каждая библиотека представляет 12 книг). Рубрика «Книжная дюжина друзей Национальной библиотеки УР» ведется в социальных сетях Национальной библиотеки УР с целью познакомить с любимыми книгами коллег из других библиотек, чтобы это вдохновило их на чтение какой-либо книги из подборки. ЦБС Ясамальского района принимает участие в данном проекте впервые. Библиотека сделала подборку из 12 наиболее читаемых книг и авторов в 2018 году: Видади Бабанлы. «Когда совесть молчит»; Лев Толстой. «Хажди Мурат»; Эмили Бронте. «Грозовой перевал»; Джейн Остин. «Собрание лучших романов в одном томе»; Пауло Коэльо. «Одиннадцать минут»; Чингиз Абдуллаев. «Смерть дипломата»; Гюльзар Ибрагимова. «Подружившиеся сказки»; Сулейман Сани Ахундов. «Чернушка»; «Азербайджанские сказки»; «Деде Горгуд»; Джалил Мамедкулизаде. «События в селении Данабаш»; Марк Твен. «Принц и нищий».


Подробнее читайте в газете
 
•  на главную -->>